Den aller største ressursen hos Markane IL er medlemmenes og sportsutøvernes innsatsvilje, engasjement, frivillige innsats for resten av laget og evne til å stå på sent og tidlig for å skape et sunt og godt fellesskap for mange generasjoner.
Likevel er det ikke til å unngå at det koster penger å drive og vedlikeholde en sportsarena. Utøvere må ha et godt apparat rundt seg. Tilreisende til våre arrangementer må tas vare på. Barn og unge som rekrutteres til lek og idrettsglede skal organiseres og følges opp av trenere og støtteapparat. Det koster å reise landet rundt med våre dyktige og ivrige sportsutøvere.

Derfor er Markane Idrettslag svært takknemlige for den støtten og hjelpen vi møter både lokalt, regionalt og nasjonalt fra privatpersoner, næringsliv og offentlig forvaltning som velvillig stiller opp for at vi skal kunne være et veldig godt aktivitetstilbud for både unge og voksne i fremtiden også!

Markane IL takker med dette våre sponsorer på det varmeste!

Sparebanken Sogn og Fjordane

Fylkets største bank, med et samlet utlån til privatpersoner på 29 milliarder kroner og 11 milliarder til næringslivet, hovedsakelig i Sogn og Fjordane. Banken ønsker å være til stede og involvert i lokalbefolkningens behov og ønsker for finansielle tjenester. Vi er representert i de aller fleste av fylkets kommuner, i tillegg til å ha et bredt tilbud via våre online tjenester.

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vestlandsfylket Sogn og Fjordane har ubeskjedent noe av Norges vakreste natur å by på! Fylket vårt strekker seg ut over 18 tusen kvadratkilometer og er hjem til snaue 110 tusen innbyggere. Fylkeskommunen jobber aktivt for at alle skal ha et trygt og godt liv hos oss.
Sognefjorden er landets lengste og dypeste fjord. Jostedalsbreen vår er Europas største fastlandsisbre. I fylkets 26 kommuner finnes det 55 fjell som rager mer enn 2.000 meter over havet.
Sogn og Fjordane har stigende befolkningstall og ønsker alle nye innbyggere velkommen; både innflyttere og nyfødte!

Stryn kommune

Stryn kommune er en langstrakt kommune som grenser til Møre og Romsdal i nord og Oppland fylke i øst. Ekspressbussruter går flere ganger daglig mellom Stryn og Trondheim, Oslo, Bergen og Ålesund.
Her i Stryn er vi stolte over hva lokalbefolkningen klarer å skape for seg sjøl og andre rundt seg. At vår relativt lille kommune med sine drøye 7.000 innbyggere kan vise til flere Norgesmestere og Verdensmestere i idrett enn mange av landets større byer og tettsteder, vitner om at vi har en sunn og god vinnerkultur her i bygda!
Stryn kommune er et veldig godt sted å bo og vokse opp i – og vi støtter med glede alle sportslige aktiviteter som er med å heve trivselen til folk.

BAMA

Vi er Norges ledende leverandør og distributør av frukt og grønnsaker. Sunne matvaner bør læres så tidlig som mulig. Derfor sponser BAMA bevisst sportsarrangementer og idrett i hele landet med spesialrabatter på frukt og grønt til barn og unge. Vi arrangerer egne BENDIT-stevner hvor over 60 tusen idrettslag og 500 tusen utøvere har deltatt de siste ti årene.

DNB – Den norske bank

Norges største bank og en av landets største støttespillere av både breddeidrett for barn og unge, samt sportsutøvelse på toppnivå.

Statkraft

Statkraft er et av verdens ledende selskaper innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. For oss er det viktig å satse på gode, fremtidige løsninger innen fornybar energi.
Statkraft er stolt hovedsponsor til Norges Skiskytterforbund og deres rekrutteringsarbeid og utvikling av nye talenter.